Manja slova Veća slova RSS

Pitajte komisiju

>

Disciplinska komisija

Datum objave: 16.05.2019 12:39 | Autor: Disciplinska komisija

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 02/18) propisano je da disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti protiv državnog službenika, odnosno namještenika vodi Disciplinska komisija.

Predsjednika i članove Disciplinske komisije imenuje i razrješava Vlada, na predlog Ministarstva nakon sprovedenog javnog konkursa. Predsjednik i članovi Disciplinske komisije imenuju se na period od pet godina i funkciju obavljaju profesionalno.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 25.10.2018. godine donijela  Rješenje o imenovanju Disciplinske komisije u sastavu:

 

            Predsjednica

            Snežana Radonjić

            Članovi/ce

            Branislav Vujović

            Milanka Đekić

            Mirjana Vuković

            Svetlana Mrdak

U postupku odlučivanja o disciplinskoj odgovornosti, Disciplinska komisija primjenjuje zakon o upravnom postupku. Disciplinsku mjeru za težu povredu službene dužnosti protiv državnog službenika, odnosno namještenika izriče Disciplinska komisija.

U prilogu je Rješenje o imenovanju Disciplinske komisije.