Manja slova Veća slova RSSPitajte komisiju

Vijesti

16.05.2019.

Disciplinska komisija

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 02/18) propisano je da disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti protiv državnog službenika, odnosno namještenika vodi Disciplinska komisija.