Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
16.05.2019

Disciplinska komisija

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 02/18) propisano je da disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti protiv državnog službenika, odnosno namještenika vodi Disciplinska komisija.
 

Disciplinska komisija

Pitajte komisiju

Aktuelnosti

16.05.2019.

Disciplinska komisija

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“, br. 02/18) propisano je da disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti protiv državnog službenika, odnosno namještenika vodi Disciplinska komisija.

Download više...